Hakkımda

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1993 yılında, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanlık eğitimini 1996 yılında tamamladı. Bu tarihten itibaren akademik çalışmalarına Hacettepe Üniversitesinde devam eden Dr. Alikaşifoğlu 1997-1999 yılları arasında Michigan Üniversitesinde NIH tarafından desteklenen projede TÜBİTAK bursu ile doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. 2005-2007 yılları arasında Ulusal Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinin 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Pediatrik Endokrin Araştırma Derneğinin (PENAR) kurucu üyesi olup 1996 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini sürdürmekte olup iki dönem başkanlığını yaptı. 2012-2013 ve 2017-2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda yürütücü ve araştırıcı olarak yer aldı. Araştırma alanları büyüme ve puberte bozuklukları, diyabet, obezite, tiroid ve adrenal hastalıklardır. Bu alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış özgün çalışma makaleleri ve derlemeleri mevcuttur. 01 Ocak 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olarak ayrıldı, kendi muayenehanesinde çalışmaya devam etmektedir. 01 Ocak 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olarak ayrıldı, kendi muayenehanesinde çalışmaya devam etmektedir.

1 Normal büyüme izlemi
2 Boy kısalığı ve büyüme geriliği
3 Erken ve gecikmiş ergenlik
4 Tiroid bez hastalıkları
5 Paratiroid bez hastalıkları
6 Adrenal bez hastalıkları
7 Hipofiz bezi hastalıkları
8 Cinsiyet gelişim bozuklukları
9 Polikistik over sendromu
10 Osteogenezis imperfekta
11 Osteoporoz
12 Obezite
13 Diyabet

1969-1974 Ankara Hamdullah Suphi İlkokulu
1974-1977 Ankara Bahçelievler Ortaokulu
1977-1980 Ankara Mustafa Kemal Lisesi
1980-1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1988-1993 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1992-1993 Başasistan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1993-1996 Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Yandal Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
1996-2002 Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997-1999 Michigan Üniversitesi, Ziyaretçi Araştırmacı
2002-2007 Pediatri Doçenti, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2021 Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2021-Halen Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olarak ayrıldı, kendi muayenehanesinde çalışmaya devam etmektedir.

2013-2014 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanlığı
2017-2020 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanlığı
2005-2007 Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (7. Dönem)
1996-2021 Pediarik Endokrin Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

1 Alikasifoglu A, Unsal Y, Gonc EN, Ozon ZA, Kandemir N, Alikasifoglu M: Long-term effect of conventional phosphate and calcitriol treatment on metabolic recovery and catch-up growth in children with PHEX mutation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021 Sept 16, DOI: 10.1515/jpem-2021-0387
2 Alikasifoglu A, Celik NB, Ozon ZA, Gonc EN, Kandemir N. Management of prolactinomas in children and adolescents; which factors define the response to treatment? Pituitary. 2021, Sept 13, DOI: 10.1007/s11102-021-01184-x
3 Vuralli D, Gonc N, Ozon A, Ekinci S, Dogan HS, Tekgul S, Alikasifoglu A. Feminizing Adrenocortical Tumors as a Rare Etiology of Iso/Contrasexual Pseudopuberty. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2021 Aug 12, DOI: 10.4274/jcrpe.galenos.2021.2021.0170
4 Ozsezen B, Emiralioglu N, Ozon A, Akin O, Ademhan Tural D, Sunman B, Hejiyeva A, Hızal M, Alikasifoglu A, Şimşek Kiper PÖ, Boduroglu K, Utine GE, Yalcin E, Dogru D, Kiper N, Ozcelik U. Sleep disordered breathing in patients with Prader Willi syndrome: Impact of underlying genetic mechanism. Respir Med. 2021, Aug 8, 187:106567. DOI: 10.1016/j.rmed.2021.106567
5 Ardıçlı B, User IR, Ciftci AO, Akyüz C, Kutluk MT, , Gonc N, Ozon ZA, Alikasifoglu A, Oguz B, Haliloglu M, Orhan D, Tanyel FC, Karnak I, Ekinci S. Approach to pheochromocytoma and paraganglioma in children and adolescents. A retrospective clinical study from a tertiary care center. Journal of Pediatric Urology. 2021, https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2021.01.043
6 Vuralli D, Gonc EN, Ozon A, Kandemir N, Alikasifoglu A. Which parameters predict the beneficial effect of GnRHa treatment on height in girls with central precocious puberty? Clinical Endocrinology. 2021.
7 Canoruc Emet D, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N, Gonc N. Alpha‐Melanocyte–Stimulating Hormone is Elevated in Hypothalamic Obesity Associated with Childhood Craniopharyngioma . Pediatric Obesity. 2021; 29:402-408. https://doi.org/10.1002/oby.23087
8 Ardıçlı B, Use IR, Ciftci AO, Akyüz C, Kutluk MT, Yalcin B, Gonc N, Ozon ZA, Alikasifoglu A, Oguz B, Haliloglu M, Tanyel FC, Karnak I, Ekinci S.Adrenecortical tumours in children: a review of surgical management at a tertiary care center. ANZ Journal of Surgery. 2021
9 Gunbey C, Ozon A, Gonc EN, Alikasifoğlu A, Karahan S, Kandemir N. Basal serum thyroxine level should guide initial thyroxine replacement döşe in neonates with congenital hypothyroidism. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 December, doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2020.2020.0194.
10 Ozon ZA, Alikasifoglu A, Kandemir N, Aydin B, Gonc EN, Karaosmanoglu B, Celik NB, Eroglu-Ertugrul NG, Taskiran EZ, Haliloglu G, Oguz KK, Kiper PO, Yalnizoglu D, Utine GE, Alikasifoglu M. Novel insights into diabetes mellitus due to DNAJC3-defect: Evolution of neurological and endocrine phenotype in the pediatric age group Pediatr Diabetes. 2020 Aug 1. doi: 10.1111/pedi.13098. Pediatr Diabetes. 2020. PMID: 32738013
11 Celik NB, Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A , Rauch F , Kandemir N Treatment response to long term antiresorptive therapy in osteogenesis imperfecta type VI: does genotype matter? J Pediatr Endocrinol Metab. 2020;33 (12):1617-1624. doi: 10.1515/jpem-2020-0260.
12 Iyigun I, Alikasifoglu A, Gonc N, Ozon A, Eryilmaz Polat S, Hizal M, Kiper N, Ozcelik U. Obstructive sleep apnea in children with hypothalamic obesity: Evaluation of possible related factors. Pediatric Pulmonology. 2020; 55 (12): 3532-3540. doi.org/10.1002/ppul.25097
13 Vurallı D, Gönç EN, Özön ZA, Alikaşifoğlu A. Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty. Turkish Archives of Pediatrics. 2020;55(2):131-8.
14 Vurallı D, Gonc N, Ozon A, Kandemir N, Alikasifoglu A. Gender-related differences in etiology of organic central precocious puberty. Turk J Pediatr. 2020;62 (5): 763-769
15 Vurallı D, Kosukcu C, Taskıran E, Simsek–Kiper PO, Utine GE, Boduroglu K, Alikasifoglu A, Alikasifoglu M. Hyperinsulinemic Hypoglycemia in a Patient with Costello Syndrome: An Etiology to Consider in Hypoglycemia. Molecular Syndromology. 2020;11(4):207-216.
16 Vurallı D, Gonc EN, Alikasifoglu A, Kandemir N, Ozon ZA. Central nervous system imaging in girls with central precocious puberty: when is necessary? Arch Endocrinol Metab. 2020; 64(5):591-596. doi:10.20945/2359-3997000000259.
17 Unal S, Alikasifoglu A, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Effect of long-term glucocorticoid therapy on bone mineral density of the patients with congenital adrenal hyperplasia. Turk J Pediatr. 2020;62(3):359-366. doi: 10.24953/turkjped.2020.03.002.
18 Gonc EN, Ozon ZA, Oguz S, Kabacam S, Taskiran EZ, Kiper POS, Utine GE, Alikasifoglu A, Kandemir N, Boduroglu OK, Alikasifoglu M. Genetic IGF1R defects: new cases expand the spectrum of clinical features. J Endocrinol Invest. 2020;43 (12)1739-1748. doi: 10.1007/s40618-020-01264-y.
19 Iscan AT, Ozsin Ozler C, Ileri Keceli T, Guciz Dogan B, Alikasifoglu A, Uzamis Tekcicek M. Oral health and halitosis among Type 1 diabetic and healthy children. J Breath Res. 2020; 14 (3). doi: 10.1088/1752-7163/ab8d8b.
20 Alexandra Dumitrescu, Jiao Fu, Manassawee Korwutthikulrangsri, E. Nazli Gönç, Laura Sillers, Xiao-Hui Liao, Ayfer Alikasifoglu, Nurgün Kandemir, Maria Belen Menucci, Kenneth D. Burman, Roy E. Weiss. Clinical and Molecular Analysis in Two Families with Novel Compound Heterozygous SBP2 (SECISBP2) Mutations. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;105(3):1-6. doi: 10.1210/clinem/dgz169.
21 Vuralli D, Ozon ZA, Gonc EN, Alikasifoglu A, Kandemir N.Long-term effects of GnRH agonist treatment on body mass index in girls with idiopathic central precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metabolism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Jan 28;33(1):99-105. doi: 10.1515/jpem-2019-0214
22 Vuralli D, Alikasifoglu A, Iyigun I, Canoruc D, Ozon A, Gonc N, Kandemir N. Treatment with depot leuprolide acetate in girls with idiopathic precocious puberty: What is the best parameter to decide the initial dose? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Mar 19;12(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0060.
23 Simsek-Kiper PO, Taskiran E, Kosukcu C, Arslan UE, Cormier-Daire V, Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N, Utine GE, Alanay Y, Alikasifoglu M, Boduroglu K. Further expanding the mutational spectrum and investigation of genotype-phenotype correlation in 3M syndrome. Am J Med Genet A. 2019;179(7):1157-1172. doi: 10.1002/ajmg.a.61154.
24 Eroglu FK, Ozaltın F, Gonc N, Nalcacıoglu H, Ozcakar ZB, Yalnizoglu D, Gucer S, Orhan D, Eminoglu FT, Gocmen R, Alikasifoglu A, Topaloglu R, Düzova A. Response to erly coenzyme Q10 supplementation is not sustained in CoQ10 deficiency caused by CoQ2 mutation. Pediatric Neurology. 2018;88:71-74. Doi 10.1016/j.pediatrneurol.2018.07.008
25 Akgül S, Alikasifoglu A, Özon A, Gönç N, Düzçeker Y, Örs S, Derman O, Kanbur N. Can having a sibling with type 1 diabetes cause disordered eating behaviors? J Pediatr Endocrinol Metab. 2018;31(7):711-716. doi: 10.1515/jpem-2017-0533.
26 Gonc EN, Ozon A, Buyukyilmaz G, Alikasifoglu A, Simsek OP, Kandemir N. Acquired resistance to pamidronate treated effectively with zoledronate in juvenile Paget's disease. Osteoporos Int. 2018;29:1471-1474. doi: 10.1007/s00198-018-4443-7.
27 Vurallı D, Kandemir N, Clark G, Orhan D, Alikasifoglu A, Gönç N, Ekinci S, Özön A. A pheochromocytoma case diagnosed as adrenal incidentaloma. Turk J Pediatr. 2017;59(2):200-206. doi: 10.24953/turkjped.2017.02.015
28 Gonc N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Long term follow-up of a case with proprotein convertase 1/3 deficiency: Transient diabetes mellitus with intervening diabetic ketoacidosis during growth hormone therapy. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017; Jun 7. doi: 10.4274/jcrpe.3986
29 Vurallı D, Gonc EN, Ozon ZA, Alikasifoglu A, Kandemir N. Clinical and laboratory parameters predicting a requirement fort he reevaluation of growth hormone status during growth hormone treatment: retesting early in the course of GH treatment. Growth Horm IGF Res. 2017 Jun;34:31-37. doi: 10.1016/j.ghir.2017.05.003.
30 Ahmed Khattab, Shozeb Haider, Ameet Kumar, Samarth Dhawan, Dauood Alam, Raquel Romero, James Burns, Di Li, Jessica Estatico, Simran Rahi, Saleel Fatima, Ali Alzahrani, Mona Hafez, Noha Musa, Maryam Razzghy Azar, Najoua Khaloul, Moez Gribaa, Ali Saad, Ilhem Ben Charfeddine, Berenice Bilharinho de Mendonçah, Alicia Belgoroskyi, Katja Dumicj, Miroslav Dumic, Javier Aisenberg, Nurgun Kandemir, Ayfer Alikasifoglu, Alev Ozon, Nazli Gonc, Tina Cheng, Ursula Kuhnle-Krahl, Marco Cappa, Paul-Martin Holterhus, Munier A. Nour, Daniele Pacaud, Assaf Holtzman, Sun Li, Mone Zaidi, Tony Yuen, and Maria I. New. Clinical, genetic, and structural basis of congenital adrenal hyperplasia due to 11β-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017; Mar 7;114(10):E1933-E1940. doi: 10.1073/pnas.
31 Kandemir N, Yilmaz DY, Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Dursun A, Ozgul RK. Novel and prevalent CYP11B1 gene mutations in Turkish patients with 11- β hydroxylase deficiency. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017;165(PtA)57-63. doi.org/10.1016/j.jsbmb.2016.03.006
32 Soyer T, Karnak İ, Tuncel M, Ekinci S, Andıran F, Çiftçi AÖ, Akçören Z, Orhan D, Alikaşifoğlu A, Özön A, Tanyel FC. Results of intraoperative gamma probe survey and frozen section in surgical treatment of parathyroid adenoma in children. Journal of Pediatric Surgery. 2016;51(9):1492-5. doi: 10.1016/j.j pedsurg.2016.04.007
33 Zengin Akkus P, Çetinkaya A, Ayvaz D, Alikasifoglu M, Alikasifoglu A, Kandemir N, Tezcan I, Utine GE, Boduroglu K. An adult patient with monosomy 18p, growth hormone deficiency and selective IgA deficiency. J Genet Syndr Gene Ther 2016;7(2) http:/dx.doi.org/10.4172/2157-7412.1000287
34 Vuralli D, Gonc EN, Vidaud D, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Growth Hormone Deficiency in a Child with Neurofibromatosis-Noonan Syndrome (NFNS).J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8:96-100. doi: 10.4274/jcrpe.2070.
35 Pehlivantürk Kızılkan M, Kanbur N, Akgul S, Alikasifoglu A. An Adolescent Boy with Anorexia Nervosa and Hashimoto Thyroiditis. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8:92-95. doi: 10.4274/jcrpe.2297.
36 Sag E, Gonc N, Alikasifoglu A, Kuşkonmaz B, Uckan D, Ozon A, Kandemir N. Hyperthyroidism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A report of four cases. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7 (4): 349-354.
37 Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Haliloglu M, Ellard S, Shaw-Smith C, Kandemir N. Variable phenotype of diabetes mellitus in siblings with a homozygous PTF1A enhancer mutation. Horm Res Paediatr. 2015; 84(3):206-11.
38 Alikasifoglu A, Vurallı D, Hiort O, Gonc EN, Ozon ZA, Kandemir N. Severe undervirilisation in a 46,XY case due to a novel mutation in HSD17B3 gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7 (1): 249-252.
39 Karadag-Oncel E, Gonc N, Altay O, Cengiz AB, Ozon A, Pinar A, Ceyhan M, Alikasifoglu A, Akyon Y, Kandemir N, Ozsurekci Y, Kara A. Prevalence of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in children with diabetes mellitus: Trends between 2005 and 2013. American Journal of Infection Control. 2015; 43 (9):1015-7.
40 Karadag-Oncel E, Cakir M, Kara A, Gonc N, Cengiz AB, Ozon A, Ciftci E, Alikasifoglu A, Ceyhan M, Kandemir N. Evaluation of hypothalamic-pituitary function in children following acute bacterial meningitis. Pituitary. 2015; 18:1-7
41 Alikasifoglu A, Vuralli D, Gonc E.N, Ozon A, Kandemir N. Changing Etiological Trends in Male Precocious Puberty: Evaluation of 100 Cases with Central Precocious Puberty over the Last Decade. Horm Res Pediatr. 2015;83:340-344.
42 Gonc N, Ozon A, Cakir MD, Alikasifoglu A, Kandemir N. Need for comprehensive hormonal workup in the management of adrenocortical tumors in children. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014 Jun 5;6(2):68-73.
43 Ardicli D, Kandemir N, Alikasifoglu A, Ozon A, Gonc N. Clinical characteristic of type 1 diabetes over a 40 year period in Turkey: secular trends towards earlier age of onset. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014.
44 Erkocoglu M, Ozon ZA, Gocmen R, Alikasifoglu A, Gonc N, Kandemir N. Carotid intima media thickness in adolescents with increased risk for atherosclerosis. Turkish Journal of Pediatrics. 2013;55(5):510-518.
45 Işık E, Beck-Peccoz P, Campi I, Ozon A, Alikasifoglu A, Gonc N, Kandemir N. Thyroid hormone resistance: A novel mutation in thyroid hormone receptor beta (THRB) gene – case report. Turk J Pediatr. 2013;55(3):322-327.
46 Kandemir N, Vurallı D, Taşkıran E, Gonç N, Ozon A, Alikasifoglu A, Yılmaz E. Frequency of mutations in PROP-1 gene in Turkish children with combined pituitary hormone deficiency. Turk J Pediatr. 2012;54(6):570-575.
47 Alikasifoglu A, Hiort O, Gonc N, Demirbilek H, Isık E, Kandemir N. 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 deficiency as a result of a homozygous 7 base pair deletion in 17betaHSD3 gene. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(5-6):561-563.
48 Demirbilek H, Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Evaluation of serum kisspeptin levels in girls in the diagnosis od central precocious puberty and in the assessment of pubertal suppression. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2012;25(3-4):313-316.
49 Demirbilek H, Alikasifoglu A, Gonc EN, Ozon A, Kandemir N. Assessment of gonadotropin supression in girls with GnRH analogue for central precocious puberty; validity of single luteinizing hormone measurement after luprolide acetate injection. Clinical Endocrinology, 2012;76:126-130.
50 Gonc EN, Ozon Z, Alikasifoglu A, Engiz O, Bulum B, Kandemir N. Is serum basal 17-OH progesteron a reliable parameter to predict nonclassical congenital adrenal hyperplasia in premature adrenarche? Turk J Pediatr. 2011;53(3):274-80.
51 Gonc N, Engiz O, Neumann HP, Demirbilek H, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Two pediatric patients with Von Hippel-Lindau disease type 2b: from patient to screening, from screening to patient. J Pediatr Endocrinol Metab. 2011;24(1-2):109-12.
52 Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Pros of priming in the diagnosis of growth hormone deficiency. J Pediatr Endocr Met. 2011; 24(1-2)9-11.
53 Kandemir N, Demirbilek H, Ozön ZA, Gönç N, Alikaşifoğlu A. GnRH stimulation test in precocious puberty: single sample is adequate for diagnosis and dose adjustment. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011 Mar;3(1):12-7.
54 Topaloglu R, Bilginer Y, Alikasifoglu A, Ozaltın F, Beşbaş N, Ozen S, Bakkaloglu A. Neuroendocrine system in familial Mediterranean fever. Turk J Pediatr. 2010;52(6):588-93.
55 Bilginer Y, Topaloglu R, Alikasifoglu A, Kara N, Besbas N, Ozen S, Bakkaloglu A. Low cortisol levels in active juvenile idiopathic arthritis. Clin Rheumatol. 2010 Mar;29(3):309-14.
56 Engiz O, Ozon A, Riepe F, Alikasifoglu A, Gonc N, Kandemir N. Growth hormone deficiency due to traumatic brain injury in a patient with X-linked congenital adrenal hypoplasia. The Turkish Journal of Pediatrics. 2010;52:312-316.
57 Alikasifoglu A, Gonc EN, Ozon A, Şen Y, Kandemir N. The relationship between serum adiponectin, tumor necrosis factor-alpha, leptin levels and insulin sensitivity in childhood and adolescent obesity: Adiponectin is a marker of metabolic syndrome. J Clin Res Ped Endocrinology, 2009;1(5):233-239
58 Akgul S, Balcı Y, Unal S, Alikasifoglu A, Gurgey A. Hypertrichosis: the possible side effect of cyclosporine in an infant with hemophagocytic lymphohistiocytosis receiving HLH-2004 chemotherapy protocol. Turk J Hematol. 2009;26(3):154-6.
59 Demirbilek H, Kandemir N, Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A. Assesment of thyroid function during the long course of Hashimoto’s thyroiditis in children and adolescents. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Sep;71(3):451-4
60 Simsek OP, Utine GE, Alikasifoglu A, Alanay Y, Boduroglu K, Kandemir N. Rare sex chromosome aneuploidies: 49,XXXXY and 48,XXXY syndromes. The Turkish Journal of Pediatrics. 2009 May-Jun;51(3):294-7.
61 Gonc EN, Kandemir N, Ozon A, Alikasifoglu A. Final heights of boys with normal growth hormone responses to provocative tests following priming. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008; 21 (10):963-971
62 Andıran N, Alikasifoglu A, Alanay Y, Yordam N. Cyclic Pamidronate Treatment in Bruck Syndrome. Pediatr Int. 2008 Dec;50(6):836-8.
63 Dagdelen S, Atmaca A, Alikasifoglu A, Erbas T. Pituitary hypoplasia and growth hormone deficiency in a woman with glycogen storage disease type Ia: a case report. J Med Case Reports. 2008 Jun 18;2:210.
64 Unal S, Durmaz E, Erkocoglu M, Bayrakci B, Bircan O, Alikasifoglu A, Cetin M. The rapid correction of hypercalcemia at presentation of acute lymphoblastic leukemia using high-dose methylprednisolone. Turkish Journal of Pediatrics. 2008;50:171-175.
65 Andıran N, Alikasifoglu A, Gonç N, Ozon A, Kandemir N, Yordam N. Cyclic Pamidronate Therapy in Children with Osteogenesis Imperfecta: Results of the Treatment and the Follow-up After Discontinuation. J Ped. Endocrinol Metab. 2008 Jan;21(1):63-72.
66 Sen Y, Kandemir N, Alikasifoglu A, Gonc EN, Ozon A. Prevalence and risk factors of metabolic syndrome in obese children and adolescents: the role of the severity of obesity. Eur J Pediatr. 2008;167(10): 1183-89.
67 Demirbilek H, Kandemir N, Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Yordam N. Hashimoto thyroiditis in children and adolescents: a retrospective study on clinical, epidemiological and laboratory properties of the disease. J Ped. Endocrinol Metab. 2007;20(11): 1199-1205.
68 Cetinkaya S, Alikasifoglu A. Central diabetes insipidus associated with Caroli disease. Indian J Pediatr. 2007;74(4):419-420
69 Ozon A, Cetinkaya S, Alikasifoglu A, Gonc EN, Sen Y, Kandemir N. Inappropriate use of potent topical glucocorticoids in infants. J Ped. Endocrinol Metab. 2007;20(2):219-225.
70 Andıran N, Alikasifoglu A, Kupeli S, Yetgin S. Use of biphosphonates for resistant hypercalcemia in children with acute lymhoblastic leukemia: report of two cases and review of the literature. Turkish Journal of Pediatrics. 2006;48:248-252.
71 Utine E, Alikasifoglu A, Alikasifoglu M, Tuncbilek E. Central precocious puberty in a girl with Williams syndrome: The result of treatment with GnRH analogue. Eur J Med Genet. 2006 Jan-Feb;49(1):79-82.
72 Harmanci A, Kandemir N, Dagdelen S, Gonc N, Buyukasik Y, Alikasifoglu A, Kirazli S, Ozon A, Gurlek A. Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor activity and global fibrinolytic capacity in Type 1 diabetes Evidence for normal fibrinolytic state. J Diabetes Complications. 2006;20(1):40-4.
73 Yordam N, Gonc EN, Kandemir N, Alikasifoglu A, Ozon A. Ten-tear experience in management of diabetic ketoacidosis and ketosis: 140 episodes at pediatric age. Turkish Journal of Pediatrics. Turk J Pediatr. 2005 Oct-Dec;47(4):334-8.
74 Alikasifoglu A, Yetgin S, Cetin M, Tuncer M, Gumruk F, Gurgey A and Yordam N. Bone mineral density and serum bone turnover markers in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: Comparison of mega-dose methylprednisolon and conventional dose prednisolone treatments. Am J Hematol. 2005; 80 (2): 114-119.
75 Alikasifoglu A, Gonc EN, Yalcin E, Dogru D and Yordam N. Neonatal hyperparathyroidism due to maternal hypoparathyroidism and vitamin D deficiency: A cause of multiple bone fractures. Clinical Pediatrics. 2005;44(3):267-270
76 Ozon A, Alikasifoglu A, Yordam N. Influence of iodine supplementation on serum insulin-like growth factor (IGF-I) and IGF-binding protein-3 (IGF-BP 3) levels in severe iodine deficiency. Turkish Journal of Pediatrics. 2004;46:303-308.
77 Gonc EN, Yordam N, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Endocrinological outcome of different treatment options in children with craniopharyngioma: a retrospective analysis of 66 cases. Pediatr Neurosurg. 2004 May-Jun;40(3):112-9.
78 Gonc EN, Ozon A, Alikasifoglu A, Kandemir N. Type 1 Diabetes Mellitus in a 3 ½ year-old girl with Turner syndrome. J Ped. Endocrinol Metab. 2002;15:1203-1206.
79 Alikasifoglu A, Özön A, Yordam N. Serum insulin-like growth factor-I (IGF) and IGF-binding protein-3 levels in severe iodine deficiency. Turkish Journal of Pediatrics. 2002;44:215-218.
80 Nasonkin IO, Alikasifoglu A, Barrette T, Cheng MM, Thomas PM, Nikitin AG. Cloning, characterization, and embryonic expression analysis of the Drosophila melanogaster gene encoding insulin/relaxin-like peptide. Biochem Biophys Res Commun. 2002 Jul 12;295(2):312-8.
81 Alikasifoglu A, Gonc EN, Akcoren Z, Kale G, Ciftci AO, Senocak ME and Yordam N. Feminizing Sertoli cell tumor associated with Peutz-Jeghers syndrome. J Ped. Endocrinol Metab. 2002;15:449-452.
82 Alikasifoglu A, Kandemir N, Akalan N, Yordam N. Pituitary adenoma associated with gigantism and hyperprolactinemia. Pediatr Neurosurg 2001;35:325-328.
83 Gönç EN, Yordam N, Kandemir N, Alikasifoglu A. Comparison of stimulated growth hormone levels in primed versus unprimed provocative tests. Effect of various testosterone doses on growth hormone levels. Hormone Research. Horm. Res. 2001;56:32-37
84 Yordam N, Alikasifoglu A, Kandemir N, Çağlar M, Balcı S. True hermaphroditism: Clinical features, genetic variants and gonadal histology. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. 2001;14(4):421-427.
85 Seyrantepe V, Kale G, Topaloğlu H, Alikasifoglu A, Özgüç M. Common deletion of mitochondrial DNA in a 5-year-old girl with failure to thrive, ptosis, ophtalmoplegia and ragged-red fibers. Brain & Development. 1999;21:413-415.
86 Nasonkin I, Alikasifoglu A, Ambrose C, Cahill P, Cheng M, Sarniak A, Egan M, Thomas PM. A novel sulfonylurea Receptor family member expressed in the embryonic Drosophila dorsal vessel and tracheal system. The Journal of Biological Chemistry. 1999;274 (42):29420-29425.
87 Yordam N, Özön A, Alikasifoglu A, Özgen A, Ceren N, Zafer Y, Şimşek E. Iodine deficiency in Turkey. Eur J Pediatr. 1999;158(6):501-505.
88 Alikasifoglu A, Yordam N. The metabolic parameters of obese children and the role of hyperinsulinism on weight loss. Eur J Paediatr. 1999;158(3):269-270.
89 Yordam N, Kandemir N, Alikasifoglu A. The results of long-term growth hormone replacement therapy in Turkish children with growth hormone deficiency. Turkish Journal of Pediatrics. 1998;40(1):55-60.
90 Onur O, Çeliker R, Çetin A, Alikasifoglu A, Uğur O, Başgöze O. Hypophosphatemic rickets with sacroiliitis-like presentation in an adolescent. Scand J Rheumatol. 1997;26:332-335.
91 Alikaşifoğlu A, Kandemir N, Çağlar M, Kotiloglu E, Yordam N. Prepubertal gonadoblastoma in a 46,XY female patient with features of Turner syndrome. Eur J Paediatr. 1996;155: 653 - 655.
92 Yordam N, Kandemir N, Alikaşifoğlu A. Growth hormone therapy in Turner’s syndrome: Results after 1 year. Turkish Journal of Medical Sciences. 1995; 25: 109-111.

1 Vurallı D, Gönç EN, Özön ZA, Alikaşifoğlu A. Santral puberte prekoks tanısında bazal lüteinizan hormon düzeyinin yeterliliği. Türk Pediatri Arşivi. 2020;55 (2):131-8. Doi:10.14744/TurkPediatriArs.2019.03708.
2 Vurallı D, Alikaşifoğlu A. İntravenöz bolus olarak verilen yüksek dozda ve orta-uzun süreli dekzametazon ve metilprednizolon tedavilerinin hipotalamus-hipofiz-adrenal aksa etkisi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020. Doi:10.12956/tchd.644700
3 Alikaşifoğlu A. Çocuklardaki Obezitenin Endokrin Yönü. Katkı Pediatri Dergisi. 2020;
4 Alikaşifoğlu A. Hipoparatiroidi. Katkı Pediatri Dergisi. 2017;38(2):27-38.
5 Canoruç SD, Alikaşifoğlu A. Hiperkalsemi. . Katkı Pediatri Dergisi. 2017;38(2):53-67.
6 Akgün Doğan Ö, Utine GE, Alikaşifoğlu A. Monogenik Diyabet. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2016;59: 140-151.
7 Gönç EN, Özön ZA, Alikaşifoğlu A, Kandemir N. Çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi ve boy kısalığına tanısal yaklaşım. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2015;58:80-85.
8 Güngör E, Yıldırım İ, Karabulut AA, Çaydere M, Çavuşoğlu T, Alikaşifoğlu A, Ekşioğlu M. Goltz Sendromu: Minör kutanöz ve ekstrakutanöz bulgularla karakterize bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Dergisi. 2009;4 (3): 27-31.
9 Alikaşifoğlu A. Kistik Fibrozise bağlı gelişen diyabet. Türkiye Klinikleri Dergisi. Kistik fibrozis özel sayısı. 2007;3(14):71-74.
10 Alikaşifoğlu A. Çocuklarda hipertansiyonun endokrin nedenleri. Katkı Pediatri Dergisi. 2005; 27(6):588-598.
11 Alikaşifoğlu A. Hiperkalsemi. Katkı Pediatri Dergisi. 2005; 27(6):622-632.
12 Kandemir N, Alikaşifoğlu A, Özön A, Gönç N. Çocuk ve adölesan yaş grubunda osteoporoz ve endokrinolojik yönü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2004; 47(1): 64-68.
13 Alikaşifoğlu A. Obezitenin Endokrin Nedenleri. Katkı Pediatri Dergisi. 2003; 25(3-4):297-306.
14 Alikaşifoğlu A. Ambigius genitalyaya klinik yaklaşım. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2003;4:141-144.
15 Alikaşifoğlu A. Çocukluk yaş grubunda D vitamini intoksikasyonu. Hacettepe Tıp Dergisi. 2003;4:218-221.
16 Alikaşifoğlu A. Otoimmun Poliglandüler Sendrom. Katkı Pediatri Dergisi. 2002; 23(4): 377-381.
17 Alikaşifoğlu A. Puberte Bozuklukları. Katkı Pediatri Dergisi. 2000;21(6):747-770.
18 Alikaşifoğlu A. Pubertenin Endokrin Yönü. Katkı Pediatri Dergisi. 2000;21(6):741-746.
19 Alikaşifoğlu A, Yordam N. Obezitenin tanımı ve prevalansı. Katkı Pediatri Dergisi. 2000;21(4):475-81.
20 Alikaşifoğlu A. Enerji metabolizmasının düzenlenmesinde hormonların ve nörotransmitterlerin rolü. Katkı Pediatri Dergisi. 2000;21(4):492-499.
21 Alikaşifoğlu A, Yordam N. Diabetes Mellitus: Tanım, Sınıflama, Klinik Belirti ve Bulgular, Katkı Pediatri Dergisi. 1997;18(1):17-29.
22 Alikaşifoğlu A, Yordam N. Obez Çocuğun Beslenmesi. Katkı Pediatri Dergisi. 1996, 17 (2):341-355.
23 Yordam N, Alikaşifoğlu A. Akut Adrenal Yetmezlik. Katkı Pediatri Dergisi. 1994; 15 (3): 226-236.
24 Karabulut A, Sellioğlu B. Difillobotriyazis. Katkı Pediatri Dergisi. 1992; 13 (3-4): 361-364.
25 Karabulut A, Sellioğlu B. Fasioliyazis. Katkı Pediatri Dergisi. 1992; 13 (3-4): 384-387.
26 Karabulut A, Sellioğlu B. Şistozomiyazis. Katkı Pediatri Dergisi. 1992; 13 (3-4): 375-383.
27 Karabulut A, Sellioğlu B.Trişinozis. Katkı Pediatri Dergisi. 1992; 13 (3-4): 327-330.

1 Alikaşifoğlu A. Erken Puberte. Darendeliler F, Aycan Z, Kara C, Özen S, Eren E (eds). Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet. İstanbul Tıp Kitabevleri. 2021. ISBN-978-625-7291-22-4. Bölüm 7.3. Sayfa 688-705.
2 Alikaşifoğlu A. Polikistik Over Sendromu. Derman O, Kanbur N, Aycan Z, Akgül S, Tüzün Z, Pehlivantürk Kızılkan M (eds) Ergenlerde Cinsel Sağlık. Akedemisyen Kitabevi. ISBN 978-605-258-383-8. 2019
3 Alikaşifoğlu A. Diyabet ve Perioperatif Yönetim. Kurtoğlu S (ed). Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar. 2014;427-432. ISBN: 978-605-335-010-1. Nobel Tıp Kitabevi
4 Gönç E.N., Alikaşifoğlu A. Hipertiroidizm. Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akçay T (eds). Çocuk Endokrinolojisi. 2014, 335- 344. ISBN:978-605-335-011-8. Nobel Tıp Kitabevi.
5 Alikasifoglu A. Neonatal Diyabet. Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akçay T (eds). Çocuk Endokrinolojisi.2014, 465-470. ISBN:978-605-335-011-8. Nobel Tıp Kitabevi.
6 Alikaşifoğlu A. Diyabetin Diğer Nedenleri. Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akçay T (eds). Çocuk Endokrinolojisi. 2014, 471-472. ISBN:978-605-335-011-8. Nobel Tıp Kitabevi.
7 Alikaşifoğlu A. Büyüme hormonu duyarsızlığı. Hormon Direnci. Akıncı A (ed). Pediatrik Endokrinoloji ve Okzoloji Derneği Yayınları 1. Basım. 2005;
8 Özön A, Alikaşifoğlu A. Cinsel Farklılaşma ve Cinsel Farklılaşma Bozuklukları. Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S (eds). Pediatrik Endokrinoloji Kitabı. Pediatrik Endokrinoloji ve Okzoloji Derneği Yayınları 1. Basım. 2003; 215-259.
9 Alikaşifoğlu A. Puberte ve Bozuklukları. Ünal S, Süleymanlar G, Biberoğlu K (eds). Temel İç Hastalıkları Kitabı. 2. Baskı. Ankara, Güneş Kitabevi. 2001; 245-253.
10 Alikaşifoğlu A, Özön A. Seksüel Farklılaşma Bozuklukları Ünal S, Süleymanlar G, Biberoğlu K (eds). Temel İç Hastalıkları Kitabı. 2. Baskı. Ankara, Güneş Kitabevi. 2001; 253-265.
11 Alikaşifoğlu A, Yordam N. Konjenital Adrenal Hiperplazi. Yurdakök M, Coşkun T (eds). Pediatri: Yeni Bilgiler - Yeni Görüşler (1. Baskı) Ankara, Güneş Kitabevi. 1995; 135-147.

1 Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler. Yordam N, Alikaşifoğlu A, Bideci A. (eds). Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Yayınları II. Güneş Kitabevi. 2006. ISBN:975-277-124-6
2 Diyabetle Elele. Diyabet Eğitim Kitabı. Nurgün Kandemir, Ayfer Alikaşifoğlu, Z. Alev Özön, E. Nazlı Gönç (eds). Alp Ofset Matbaacılık. 2008. ISBN:978-605-89880-0-2.

1 Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda epidemiyolojik ve klinik özellikler: 50 yıllık süreçteki değişiklikler. 2020.
2 Konjenital hiperinsülinemik hipoglisemide genotip-tedavi ilişkisi. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2020
3 Kraniyofarenjiyoma ilişkili hipotalamik obezite tanısında α-MSH bir belirteç olabilir mi? Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2020
4 Nadir bir diyabet tipi: DNAJC3 defektinde nörolojik ve endokrinolojik bulguların seyri. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2020.
5 Büyüme hormonu tedavisi alan sendromik boy kısalıklarında uzun dönem tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2020
6 IGF-1 reseptör defektinin prenatal başlangıçlı büyüme geriliği olan olgulardaki sıklığı ve değişik klinik özellikleri. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2019.
7 Santral puberte prekoks tedavisinde gonadotropin süpresyonunun değerlendirilmesi. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2010.
8 Testosteron ile ön hazırlık sonrası büyüme hormonu uyarı testlerine normal yanıt veren çocuklar hedef boylarına ulaştı. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 25-28 Ekim 2007, Eskişehir.
9 Obez çocuk ve adölesanlarda serum adiponektin, TNF-α, leptin ve lipid profilinin obezite derecesi ve insülin sensitivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 2005.
10 Ağır iyot eksikliğinin düzeltilmesinde iyotlu yağ kapsülü ve iyotlu tuzun etkinliklerinin karşılaştırılması: 1 yıllık izlem sonuçları. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 2003.
11 Yenidoğanlarda konjenital hipotiroidi taraması sonuçları: 10 yılın değerlendirilmesi. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 2001

1 European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE)
2 International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
3 Türk Tabipler Birliği (TTB)
4 Pediatrik Endokrin Araştırma Derneği (PENAR)
5 Ulusal Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği