Boy Kısalığı ve Büyüme Geriliği

Büyüme, çocuğun genel sağlık durumu ve beslenmesi hakkında bilgi veren en iyi göstergedir. Çocukların büyüme hızları yaşlarına göre değişir. Büyüme hızının beklenenden sapma göstermesi doğuştan veya edinsel bir problemin göstergesi olabilir. Büyüme bozukluklarının erken saptanması, çocuğun boy ve ağırlığının grafik üzerine işaretlenerek düzenli izlenmesi ile sağlanır. Büyüme grafiğinde yaşa göre normalden sapma gösteren, standartlara göre boyu %3’ün altında olan, öngörülen erişkin boyu aile potansiyelinin gerisinde olan çocuklar Çocuk Endokrinoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Genetik özellikler, beslenme ve hormonların büyüme üzerinde önemli etkileri vardır. Ayrıca sağlıklı büyüme için vücuttaki tüm sistemlerinin sağlıklı olması gereklidir.

Bilgilendirme Notları