Erken Ergenlik

Ergenlik dönemi çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecidir. Bu dönemde ergenlerde fiziksel ve ruhsal değişiklikler olur. Ergenlik belirtileri kızlarda 8-13 yaş, erkeklerde ise 9-14 yaş arasında başlar. Genel olarak ergenliğin ilk belirtisi kız çocuklarında memelerde büyüme, erkek çocuklarda ise testis hacminin artışıdır. Daha sonra tüylenme ve diğer bulgular ortaya çıkar. Ergenlik bulgularının kız çocuklarında 8 yaş, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ortaya çıkması erken ergenlik açısından incelemeyi gerektirir. Bu durum genellikle ergenlik hormonlarının zamanından önce faaliyete geçmesi sonucu ortaya çıkar. Olguların bir kısmında buna neden olabilecek altta yatan ciddi bir problem var iken bir kısmında yalnızca hipofizer zamanlama hatası olabilmektedir. Her iki durumda da kemik yaşı hızlı ilerleyerek büyümenin erken durmasına ve ve boy kısalığına yol açar.

Bilgilendirme Notları